آرشیو تگ: نمایشنامه‌نویس

یوجین اونیل

نگاهی به یوجین اونیل، نمایشنامه‌نویس
تراژدی یونانی و زبان شاعرانه در تراژدی آمریکایی

بزرگ‌ترین کاری که اونیل برای نمایش آمریکایی کرد این بود که در طول ده یا بیست سال آن را از تبدیل‌شدن به دنیای کذایی سرگرمی و حقه‌بازی نجات داد و…

قطب‌الدین صادقی - اکبر رادی

گفت‌وگوی رشت رویایی با قطب‌الدین صادقی درباره اکبر رادی و آثارش
آثار رادی نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارد

رشت رویایی، محمد غلامی‌پور- اکبر رادی را باید یکی از مهم‌ترین نمایشنامه‌نویسان معاصر ایران دانست. نمایشنامه‌نویسی که به روش رئالیست اجتماعی، آئین‌های در برابر جامعه می‌گیرد و انسان معاصر را…