آرشیو تگ: مصاحبه کاری

پینوکیو

مواردی که می‌توانند در مصاحبه‌ کاری شما را دروغگو یا نالایق نشان دهند

رشت رویایی- گاهی اوقات پرسیدن بعضی سوالات یا تاکید داشتن بر بعضی موارد در جلسه‌ی مصاحبه‌ی شغلی می‌تواند صداقت یا لیاقت ما را زیر سوال ببرد و همین عامل باعث شود…