آرشیو تگ: محمد باقری خطیبانی

محمود باقری خطیبانی - محمدعلی ثابت‌قدم

«ما جوانان این شهر باید به داشتن چنین شهرداری فخر بورزیم»
حمایت قاطع فرزند محمود باقری خطیبانی از دکتر ثابت‌قدم، شهردار رشت

رشت رویایی- تقریباً اکثر شهروندان رشت از مخالفت‌های بی‌چون‌وچرای محمود باقری خطیبانی، عضو شورای اسلامی شهر رشت با دکتر سیدمحمدعلی ثابت‌قدم، شهردار رشت باخبر هستند، تا جایی که اگر شهردار…