آرشیو تگ: لئو تولستوی

لئو تولستوی

مرگ به روایت تولستوی

رشت رویایی- مرگ، این مفهوم بیگانه همواره، این استادِ مجربِ تجربه ناشدنی، این شرِّ گریزناپذیرِ تنیده در توده تردید. جهان‌مان پر است از مرگ‌هایی که ما، هنوز زندگان- هنوز تاریخ…