آرشیو تگ: سلامت روانی

۶ مهارت کنترل و کاهش درد

۶ مهارت کنترل و کاهش درد

آیا می‌دانستید که مهارت کنترل و کاهش درد شامل مهارت‌های غیردارویی و غیرشیمیایی است؟ برای کاهش درد و کنترل آن همیشه لازم نیست اولین گزینه‌ای که به ذهن‌مان می‌رسد یعنی…

روان‌شناسی «فحش»

روان‌شناسی «فحش»

کافی است که در یکی از خیابان‌های تهران- خلوت و شلوغش فرقی نمی‌کند- یک لحظه کلاج ماشین زیر پایت سُر بخورد و چند ثانیه‌ای دیرتر دنده را عوض کنی تا…