آرشیو تگ: روانشناسی

روان‌شناسی «فحش»

روان‌شناسی «فحش»

کافی است که در یکی از خیابان‌های تهران- خلوت و شلوغش فرقی نمی‌کند- یک لحظه کلاج ماشین زیر پایت سُر بخورد و چند ثانیه‌ای دیرتر دنده را عوض کنی تا…