آرشیو تگ: خودکشی

خودکشی

گزارشی از افزایش مرگ‌های خودخواسته در بین جوانان و نوجوانان
آنهایی که زندگی را کم آوردند

رشت رویایی- یک مددکار اجتماعی اورژانس: دختر نوجوان تبریزی را که قصد داشت خود را از روی پل به زمین بیندازد با ٢٠ دقیقه گفت‌و‌گو منصرف کردم. علنی و عمومی…