آرشیو تگ: حرفه

نخستین «تستر» ایرانی از شغل متفاوتش می‌گوید

نخستین «تستر» ایرانی از شغل متفاوتش می‌گوید
پول می‌گیرم و غذا می‌خورم

رشت رویایی- «آقای خوش‌خوراک» درست به اندازه «آقای دوربینی» بین شکم‌بازها و رستوران‌گردها معروف است. کاراکتر تپل، با موهای مجعد و عینک فریم مشکی که به هر رستورانی که پایش…