آرشیو تگ: برندسازی رشت

محمدعلی ثابت‌قدم - موسوی روزان - جباری

شهردار رشت:
اعتمادسازی و برند شهری زمینه‌ساز بستر سرمایه‌گذاری در رشت است

رشت رویایی- شهردار رشت گفت: برندسازی رشت را در عرصه فراشهری، استانی، ملی و بین‌المللی انجام می‌دهیم و در این راستا تلاش‌های ما از سال گذشته آغاز شده است. دکتر…