آرشیو تگ: ارمنستان

قاسم رضایی

تذکر ایران به آذربایجان و ارمنستان به دلیل شلیک اشتباه گلوله

رشت رویایی- فرمانده مرزبانی ناجا گفت: در خصوص شلیک اشتباه گلوله و تیر به همسایگان خود کشورهای آذربایجان و ارمنستان تذکرات جدی داده شده است. به گزارش ایلنا، قاسم رضایی…