آرشیو تگ: آثار باستانی

گل‌مهره

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی خبر داد:
۷۳ «گل‌مهره» مربوط به دوره ساسانی به ایران برگشت داده شده

رشت رویایی- معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بیان اینکه محموله‌های اشیای تاریخی در راه بازگشت به ایران هستند، گفت: یکی از این محموله‌ها، الواح هخامنشی…