آرشیو تگ: یعقوب امیری

در اجرا و ارائه خدمات، منافع عمومی نباید قربانی منافع شخصی شود

با حکم شهردار رشت؛
مدیر شهرداری منطقه ۳ و معاون اداری مالی سازمان زیباسازی معرفی شدند

رشت رویایی ـ شهردار رشت در دو حکم جداگانه مدیر منطقه ۳ شهرداری رشت و معاون اداری مالی سازمان زیباسازی و پارک ها و فضای سبز شهرداری را معرفی کرد. براین…