آرشیو تگ: گیلان

بازدید شهردار شهر شوابیش هال آلمان از بازار و پیاده‌راه فرهنگی رشت

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر شوابیش هال آلمان از بازار و پیاده‌راه فرهنگی رشت

عکس: سعید ابراهیم‌خانی گزارش تصویری بازدید شهردار شهر شوابیش هال آلمان از بازار و پیاده‌راه فرهنگی رشت آخرین تغییر: فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۵ توسط رشت رویایی

علی‌اکبر قاضی‌زاده

گفت و گو با دکتر علی‌اکبر قاضی‌زاده، پژوهشگر رسانه درباره نقش رسانه‌ها در فرایند توسعه
رسانه‌ها فرعی بر اصلی به نام توسعه همه جانبه و همگانی هستند

رشت رویایی، محمد غلامیپور- فرایند توسعه، هزارتوی پیچیده و پدیده‌ای وابسته به ملزومات بسیار به شمار می‌رود؛ اما بدون شک یکی از ابزارهای مهم و عوامل تأثیرگذار در فرایند توسعه،…