آرشیو تگ: گورستان لهستانی ها در انزلی

گورستان لهستانی ها

در آرامستان لهستانی های انزلی برگزار شد
گزارش تصویری گرامیداشت هفتادو پنجمین سالگرد ورود ارامنه به ایران

رشت رویایی- هفتادو پنجمین سالگرد ورود ۱۲۰ هزار لهستانی جنگ زده به انزلی در آرامستان لهستانی های انزلی گرامی داشته شد. این گورستان یادگار تلخ جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ – ۱۹۴۵…