آرشیو تگ: گنج در شهرداری

در میدان شهرداری رشت گنجی نبود

هیاهوی بسیار برای هیچ
میراث فرهنگی: در میدان شهرداری گنجی نبود

رشت رویایی- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گیلان گفت:طبق نتایج بررسی کارشناسان، قدمت بقایای یافت شده در میدان شهرداری رشت مربوط به دوره پهلوی بوده و فاقد ارزش تاریخی…