آرشیو تگ: گزارش مردمی

سبزه‌میدان رشت

گزارش مردمی رشت رویایی از روند پروژه ساماندهی و بهسازی سبزه‌میدان رشت
شهروندان: موافق بهسازی هستیم اما با روند کاری بهتر

رشت رویایی، سید احمد ساداتی‌ـ سبزه‌میدان رشت با توجه به موقعیت استراتژیک خود و قرار گرفتن در بافت مرکزی رشت، همواره از اهمیت بالایی نزد شهروندان شهر رشت برخوردار بوده…