آرشیو تگ: گرگ

زنی که همخانه گرگ‌ها است!

تونیا پناهگاهی را برای نگهداری از گرگ‌ها راه‌اندازی کرده است
همخانه با گرگ‌ها

گرگ‌ها مستقیم در چشمانم زل زده‌اند. وقتی به چشم‌هایشان خیره می‌شود، حس می‌کنم نگاه نافذِ چشمان زرد و خاکستری رنگشان در عمق گوشت و استخوانم رخنه کرده است. آن‌ها فقط…