آرشیو تگ: گروه موسیقی دنگ‌شو

گروه دنگ‌شو

در گفت‌وگو با اعضای گروه دنگ‌شو مطرح شد
اگر نتوانیم کار کنیم؛ مجبور می‌شویم از ایران برویم

مدیر برنامه‌های دنگ‌شو با بیان اینکه اصل ثابت دنگ‌شو «تغییر» است، گفت: ما قرار نیست چیزی را به مخاطب تزریق کنیم. کانسپت و خط فکری دنگ‌شو مشخص است و ما…