آرشیو تگ: گروه موسیقی «دال»

گروه موسیقی «دال»

پای صحبت سازندگان پرفروش‌ترین آلبوم موسیقی تلفیقی سال
موسیقی ما خط قرمز ماست

رشت رویایی- یزدان بهمنی موزیسین گروه «دال» تاکید می‌کند این گروه موسیقی تلاش کرده خط قرمزهایشان را همواره حفظ کنند و یادآور شد موسیقی این گروه یکی از خطوط قرمز…