آرشیو تگ: کوبا

ادبیات در کوبای کاسترو

ادبیات، هنر و ژورنالیسم در گفت‌وگوی پاریس‌ریویو با فیدل کاسترو
دشمن سوسیالیسم حق ندارد در مطبوعات ما چیز بنویسد

ترجمه دانیال حقیقی: اواخر سال ١٩۵٩، عکاس- روزنامه‌نگار، لی لاک‌وود به کوبا رفت تا تصویری از سرانجام رژیم باتیستا تهیه کند. پس از پژوهش‌های بسیار، او موفق شد در سال…

رامون کاسترو

مرگ برادر فیدل کاسترو

رشت رویایی – رامون کاسترو برادر بزرگ‌تر فیدل و رائول کاسترو در سن ۹۱ سالگی درگذشت. او صبح روز سه‌شنبه درگذشت..رام ون در ابتدا به همراه برادرانش حضور فعالی در…