آرشیو تگ: کنفدراسیون فوتبال آسیا

‫فدراسیون فوتبال عربستان:
‮رای FCA مهم نیست، به ایران نمی‌رویم… هرگز!

رشت رویایی- سخنگوی فدراسیون فوتبال عربستان تاکید کرد که نتیجه حکم نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای کشور او مهم نیست چرا که در هیچ حالتی در ایران به میدان نخواهند…