آرشیو تگ: کمپین

و حالا کمپین بلوط کاری

رشت رویایی– کمپینی راه افتاده که شما را دعوت به کاشت بلوط به جای سبز کردن سبزه نوروز می‌کند. عضو هیات مدیره تشکل «پیام‌آوران اردیبهشت» از مردم خواست به کمپین…