آرشیو تگ: کمسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت

ثابت‌قدم - گزارش تصویری صد و بیست و نهمین جلسه شورای شهر رشت - محمدعلی ثابت‌قدم

شهردار رشت در هشتاد و پنجمین جلسه کمسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت:
نظام تقسیم‌کار باید رعایت شود، فقط با نظارت کاری پیش نخواهد رفت

رشت رویایی، آمنه فتوحی- در هشتاد و پنجمین جلسه کمسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت موضوع وضعیت تالاب عینک و لایحه برون‌سپاری خدمات شهرسازی و واگذاری…