آرشیو تگ: کتاب «دری وری»

کتاب «دری وری»

«دری وری»

ابراهیم رها نشر چشمه،۱۳۹۵ قیمت: ۷۵۰۰ تومان طنز در ادبیات معاصر ما بیشتر به شکل طنز ژورنالیستی یا هزل و فکاهه رایج بوده است و با وجود اینکه در سال‌های…