آرشیو تگ: کانون زبان فارسی

یادبود استاد منوچهر ستوده در کانون زبان فارسی

گزارش مراسم یادبود استاد منوچهر ستوده در کانون زبان فارسی
تمجید استاد شفیعی کدکنی از ستوده

رشت رویایی، پریسا احدیان – عصر روز چهارشنبه، بیست و پنج فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و نود و پنج، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همراهی گنجینه‌ی پژوهشی…