آرشیو تگ: کامرون

جلوگیری از تحریک مردان در کامرون

انجام عملی شنیع برای جلوگیری از تحریک مردان در کامرون+عکس

رشت رویایی- اتو کردن سینه دختران برای جلوگیری از تحریک مردان و همچنین برای عدم رواج روابط جنسی در کامرون انجام می‌شود. اخیراً یک سازمان غیردولتی، ‌ پیکاری را برعلیه سنت…