آرشیو تگ: کافه

کافه فرانسوی

گفت و گو با خسرو سینایی درباره کافه و سنت کافه‌نشینی
کافه و کافه‌نشینی از کجا و چگونه شروع و محبوب شد؟

راهله خاکباز: یک سالن، تعدادی میز و صندلی، صدای موسیقی، بوی خوش قهوه و صدای موسیقی که به آرامی در فضا پخش می‌شود. گله به گله آدم‌ها سر میزها نشسته‌اند…