آرشیو تگ: کارگاه آموزشی

اولین کارگاه آموزشی مبادی ارتباط تصویری در تبلیغات تجاری

توسط انجمن صنفی کارفرمایان کانون‌های تبلیغاتی برگزار می‌شود
اولین کارگاه آموزشی مبادی ارتباط تصویری در تبلیغات تجاری

رشت رویایی- اولین کارگاه آموزشی مبادی ارتباط تصویری در تبلیغات تجاری، توسط انجمن صنفی کارفرمایان کانون‌های تبلیغاتی استان گیلان به مدت یک روز در رشت برگزار می‌شود. علی خیراندیش مسوول کمیته…