آرشیو تگ: کاروانسرا

کاروانسرا رشت

محمد غلامی‌پور
احیای کاروانسراهای رشت در راستای توسعه پایدار گردشگری

رشت رویایی – توسعه گردشگری شهرها رابطه موازی با بافت‌های تاریخی دارند؛ و احیای بافت تاریخی می‌تواند به شکوفایی صنعت گردشگری تبدیل شود. بافت تاریخی به عنوان بخشی از سرمایه…