آرشیو تگ: چهارشنبه‌سوری

شهرداری - چهارشنبه‌سوری

غفلت از نقش تاثیرگذار پیاده‌راه در ساماندهی چهارشنبه‌سوری

رشت رویایی، محمد غلامی‌پور- یک چهارشنبه‌سوری دیگر با تمام هیجانات، دلهره‌ها و سر و صداهایش گذشت تا شمارش معکوس برای فرا رسیدن نوروز آغاز شود. هرچند آخرین چهارشنبه سال،روزی است…