آرشیو تگ: پهپاد

تجمع ۷۰ کوسه در آب‌های ساحلی استرالیا

ویدیویی ثبت شده با پهپاد از تجمع ۷۰ کوسه در آب‌های ساحلی استرالیا

رشت رویایی- پهپاد را باید یکی از دستاوردهای دنیای فناوری و نظامی بدانیم که این روزها شاهد گسترش ابعاد استفاده از آن در کاربردهای روزمره نظیر فیلمبرداری هستیم. اخیراً ویدیویی…