آرشیو تگ: پنه‌لوپه کروز

پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم

مذاکره نهایی با پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم برای بازی در فیلم جدید فرهادی

رشت رویایی- پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم برای بازی در فیلم جدید اصغر فرهادی به زبان اسپانیایی وارد مذاکره شدند. به گزارش ورایتی، اصغر فرهادی کار ساخت فیلم تازه‌اش به…