آرشیو تگ: پسماند الکترونیکی

لامپ کم‌مصرف

اجرای طرح تعویض لامپ‌های کم‌مصرف سوخته با لامپ‌های تعمیری سالم

رشت رویایی- سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در راستای ساماندهی و اجرای طرح تفکیک پسماندهای الکترونیکی نسبت به اجرای طرح تعویض لامپ‌های کم مصرف سوخته با لامپ‌های کم‌مصرف تعمیر شده…