آرشیو تگ: پرورش ماهی

محمدعلی نجفی

استاندار گیلان مطرح کرد:
اعلام آمادگی سرمایه‌گذارانی از نروژ و روسیه برای پرورش ماهی در قفس

رشت رویایی- استاندار گیلان در مراسم نصب هشت قفس پرورش ماهی در کیاشهر گفت: ۷۰ سرمایه‌گذار از جمله سرمایه‌گذارانی از نروژ و روسیه برای پرورش ماهی در قفس اعلام آمادگی…