آرشیو تگ: ویلیام فاکنر

پیرمرد و الگوی عمل

درباره رمان «پیرمرد» اثر فاکنر
پیرمرد و الگوی عمل

شاپور بهیان: اخیراً انتشارات کتاب‌سرای نیک، رمان «پیرمرد»، اثر ویلیام فاکنر به ترجمه تورج یاراحمدی را منتشر کرده است. «پیرمرد» اولین‌بار به‌صورت بخشی از رمان «نخل‌های وحشی» منتشر شد. بعد…