آرشیو تگ: ورزشگاه

زنان پشت دیوارهای دربی

واکنش‌ها به عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها ادامه دارد
زنان پشت دیوارهای دربی

رشت رویایی ـ دربی ۸۴ یکبار دیگر موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها را داغ کرد تا دوباره کاربران فضای اجتماعی خواهان باز شدن درهای استادیوم آزادی به روی نیم دیگر جامعه…