آرشیو تگ: واثق کارگرنیا

ثابت‌قدم - گزارش تصویری صد و بیست و نهمین جلسه شورای شهر رشت - محمدعلی ثابت‌قدم

شهردار رشت: ماهانه بیش از ۶ میلیارد تومان حقوق پرسنل شهرداری است

رشت رویایی- در صد و ششمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه؛ اعضای شورا نسبت به افزایش نیروی انسانی در بدنه شهرداری از شهردار توضیح خواستند. نخستین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه…