آرشیو تگ: هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج

اهدای بیست و سومین جایزه بنیاد موقوفات افشار به هوشنگ ابتهاج
سایه: هرگز به شعرهایم افتخار نکرده‌ام

رشت رویایی- مراسم اهدای بیست و سومین جایزه بنیاد موقوفات افشار که امسال به هوشنگ ابتهاج (سایه) تعلق داشت برگزار شد. عصر شنبه ۱۰ مهرماه در بنیاد موقوفات افشار، بیست…