آرشیو تگ: هموفیلی

هموفیلی

رییس انجمن هموفیلی گیلان:
گیلان ۳۰۰ نفر بیمار هموفیلی دارد

رشت رویایی- رییس انجمن هموفیلی استان گیلان گفت:۳۰۰ نفر بیمار هموفیلی در سنین مختلف در استان عضو انجمن هموفیلی گیلان هستند. به گزارش ایسنا فاکتورهای انعقادی عوامل بسیار مهمی هستند…