آرشیو تگ: هادی پاکزاد

هادی پاکزاد

یادنامه‌ای برای نخستین سالگرد درگذشت هادی پاکزاد
به پرواز روی دره اشتهای باز دارم

رشت رویایی- یک سال از انتشار خبر ناراحت‌کننده درگذشت هادی پاکزاد گذشت و در این یک سال، حرف‌های مختلفی عنوان شد که تلخی این خبر را در کام مخاطبان این…