آرشیو تگ: نیکوکاری

اندی استین

مردی که زندگی مجلل را رها کرد تا لبخند بر لب کودکان یتیم بیاورد
این شعبده باز مونس بچه‌های خیابانی است

رقیه بهشتی: اندی استین، توپ را از جلوی پاهایش بر می‌دارد و به آن طرف نرده‌ها می‌رود. تعدادی کودک به طرفش می‌دوند و فریاد می‌زنند: «عمو شعبده باز، عمو شعبده…

موسسات خیریه

نیکوکاران پرطرفدار

صنم بیاناتی: ورود به فعالیت‌های اجتماعی در قالب امور خیریه، برنامه‌های آموزشی، بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه‌های ضروری، مبارزه با فقر، حمایت از افراد خاصی در جامعه (بیماران،…