آرشیو تگ: نورالله حیدری

صندوق ذخیره فرهنگیان

مسئول پیگیری ابهامات صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس هشتم:
با زد و بند پشت پرده، مانع پیگیری تخلفات «صندوق» شدند

رشت رویایی- موضوع تخلفات بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان در شرایطی توسط منتقدان دولت پیگیری می‌شود که اتفاقات یک دوره مهم یعنی دوران قبل از تشکیل دولت یازدهم در…