آرشیو تگ: نمایندگان کنگره آمریکا

عارف: نمایندگان کنگره آمریکا می‌توانند بدون پیش شرط به ایران بیایند

رشت رویایی- منتخب اول مردم تهران در مجلس دهم گفت: حضور نمایندگان پارلمان‌ها بدون پیش‌شرط مانعی ندارد زیرا ما دخالت هیچ کشوری را نمی‌پذیریم. محمدرضا عارف در دیدار اعضای تحریریه…