آرشیو تگ: نمایش «ملکه زیبایی لی‌نین»

نمایش «ملکه زیبایی لی‌نین»

نگاهی به اجرای نمایش «ملکه زیبایی لی‌نین» کاری از مجید کاظم‌زاده مژدهی و رضا حقی به قلم مارتین مک دونا و ترجمه‌ی حمید احیاء
شلیک زخم

علیرضا طیاری: آسمان شهر، باران گرفته، ابر در ابر بغض می‌آورد؛ برگ زرد می‌ریزاند. آفتابِ مرده، تا پشتِ پنجره‌ی خانه‌های شهر می‌خزد. شاخه به شاخه، پرنده‌ی مهاجر، و زمزمه‌ی سرد و…