آرشیو تگ: نقد فیلم

loveless

یادداشت دکتر ثابت قدم درباره فیلم Loveless:
آنچه محیط ضدسرمایه بر سر جامعه می آورد

رشت رویایی- دکتر سیدمحمدعلی ثابت قدم، شهردار سابق رشت، در یادداشتی که در کانال تلگرامی حامیان او منتشر شده، نگاهی انتقادی به ضدیت با سرمایه در جامعه شوروی سابق و…