آرشیو تگ: نشر چشمه

رمان مه

نگاهی به کتاب «مه» اثر کامران محمدی
انتخاب کنید: جهان واقع یا امر خیالی

رشت رویایی، هوشیار مجتبوی- «مه»، نامی است شفاف و روشن برای رمانی که شخصیت‌هایش دقیقا نمی‌دانند کجا هستند. «مه»، نامی است گویا، برای قصه‌ای در «ابهام» و فضاهای داستانی مه…

کتاب «دری وری»

«دری وری»

ابراهیم رها نشر چشمه،۱۳۹۵ قیمت: ۷۵۰۰ تومان طنز در ادبیات معاصر ما بیشتر به شکل طنز ژورنالیستی یا هزل و فکاهه رایج بوده است و با وجود اینکه در سال‌های…