آرشیو تگ: میدان شهرداری

محمود نیکویه

گفت و گو با محمود نیکویه نویسنده و پژوهشگر گیلانی درباره تاریخ رشت و شهرداری-۳
ساختمان‌های آلمانی و روسی رشت

رشت رویایی، مهدی بازرگانی- محمود نیکویه نویسنده گیلانی با کتابش درباره تاریخ بلدیه رشت شناخته شده است. او در حاشیه گفت و گوی ما از حضور روس‌ها در رشت در…

مجسمه میرزا کوچک

چرا مجسمه میرزاکوچک جنگلی منتقل شد؟

رشت رویایی، مجتبا پورمحسن- انتقال مجسمه میرزاکوچک‌خان از میدان شهرداری به ابتدای خیابان سعدی واکنش‌هایی را در شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی مثل تلگرام در پی داشت. نکته‌ای که تقریبا در همه واکنش‌ها…