آرشیو تگ: میترا حجار

میترا حجار

گفت‌وگو با میترا حجار
«سکوت درباره مسائل مهم تبدیل به فرهنگ محتوم شده است»

در فیلم “این زن حقش را می‌خواهد” میترا حجار برای همذات‌پنداری با نقش پس از تحقیق‌های فراوان به کابوس‌های شبانه رسید تا بتواند تحلیل درستی از جایگاه حسی و فرمی…