آرشیو تگ: مکان‌ تاریخی

قلعه دولت‌آباد

گزارشی از اهالی روستایی که ساکنان تنها قلعه تاریخی- مسکونی ایران‌اند
حکایت پیری و خشکسالی و تنهایی

مهتاب جودکی: هر صبح وقتی که خورشید به قلعه سرک می‌کشد، سایه بلند ١٢ برج خشتی روی زمین خاکی پهن می‌شود. بعد پیرمردها دندان مصنوعی را در دهان جا می‌دهند…