آرشیو تگ: موفقیت

ارتباط با دیگران

۹ عبارتی که افراد باهوش هرگز در مکالمه‌ها به‌کار نمی‌برند

دیگران حرف‌های ما را بسیار متفاوت‌تر ازآنچه منظور ماست،‌ تفسیر می‌کنند. وقتی شما بدون ملاحظه چیزی می‌گویید، حرف‌هایتان منجر به ایجاد احساسی بد در سایرین می‌شود. این اشتباهات زمانی اتفاق…